Tapu Masrafları

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye'de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İsternirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

 • Tapu Devir Vergisi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün'e beyan edilen değerin %3,3'ü vergi olarak ödenir.

  Pazarlık sonucu oluşan bir antlaşma yoksa, kanunun belirttiği şekilde vergi dağılımı şöyledir. %1,65 alıcı öder ve % 1,65 +145 TL döner sermaye harcını satıcı öder)

  Bu meblağ bir devlet bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük satış bedeli gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

 • Tapu İşlem Masrafı 2011: Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne döner sermaye harcı ödenir. 145 TL

 • Ferdi İskan: Sadece kat mülkiyeti olan bağımsız bölümler için gereklidir. Gayrımenkulun konumu ve boyutuna göre yaklaşık olarak 600 TL

 • Emlakcı Komisyonu: Yetkili emlakçılar hem alıcıdan ve hem satıcıdan sözleşme meblağının %3'ünü alırlar.

 • Avukat Masrafı: İstediğiniz takdirde sözleşme bedelinin %1 karşılığında (1200.-€ + %18 KDV'den düşük olmamak şartıyla) Avukat tutabilirsiniz. Avukat riskinizi en aza indirgeyebilir.

 • Vekaletname masrafı: yaklaşık 45 TL

Sürekli Masraflar

 • Emlak Vergisi: Belediyenin belirlediği emlak değerinin %0.1 kadar her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.
 • Ev Sigortası: Bu 150 TL ile 250 TL arasında bir değer çıkacaktır. Gayrımenkulun ebadı ve niteliği önemlidir. Sigortalar sayfamızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz.
 • Gayrimenkul Yönetimi: SEVENSTARs Kemer, Antalya ve Belek bölgeleri için Gayrımenkul yönetim paketi sunuyor. İsteğe bağlı olarak. 650 TL/yıl
 • Elektrik Aboneliği: Elektrik saati yaklaşık 200 TL (bir defalık ödenen depozito). Bağlı olan elektrik saatinin aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL. Elektrik kullanımı KW/h başına yaklaşık 20 kuruş
 • Su Aboneliği: Su sayacı yaklaşık 280 TL (bir defalık ödenen depozito). Bağlı olan su sayacının aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL. Su sarfiyatı bedeli 1 m3 başına 15 kuruş
 • Telefon Aboneliği: Telefon aboneliği aylık yaklaşık 15 TL. Konuşma ücreti dakikası yaklaşık 60 kuruş.